POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal

 

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, S.C. Primstal Central S.R.L, cu sediul în Targoviște, str. Vlad Țepeș, Bl. 31 B, Ap. 5, jud. Dâmbovița, înmatriculată la Registrul Comerțului sub numărul nr. J15/106/2013 , cod unic de înregistrare RO31186206 , telefon: 0728992550; web : www.primstal-central.ro, are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizași despre dumneavoastră.
Prin furnizarea adresei de email pe site-ul primstal-central.ro vă dați consimțământul în mod expres și neechivoc că datele dvs cu caracter personal (adresa de email, nr. de telefon) să intre în baza de date a societății S.C. Primstal Central S.R.L și să fie prelucrate și folosite în viitor de către aceasta.
Toți cei care au furnizat adresa de email în accepțiunea Legii nr. 677/2001 au calitatea de persoană vizată. Scopul colectării datelor dvs de catre S.C. Primstal Central S.R.L. este transmiterea de oferte, promoții, mesaje publicitare ți de marketing, de pe site-ul administrat de S.C. Primstal Central S.R.L., efectuarea de statistici interne, fără alte obligații din partea SC Primstal Central SRL.
S.C. Primstal Central S.R.L va prelucra datele cu caracter personal pe perioada existenței contului persoanei vizate, iar ulterior ștergerii contului persoanei vizate, S.C. Primstal Central S.R.L vă transformă datele cu caracter personal în date anonime și le va prelucra în scopuri statistice interne, pe durata existenței societății. Datele dvs. sunt destinate utilizarii de catre S.C. Primstal Central S.R.L. și nu vor fi dezvăluite terților.

S.C. Primstal Central S.R.L. garantează confidențialitatea datelor personale ale tuturor celor care completează formularul de contact.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de următoarele drepturi: dreptul la informare (art 12); dreptul de acces la date (art 13); dreptul de intervenție asupra datelor (art 14); dreptul la opoziție (art 15); dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art 17); dreptul de a vă adresa justiției (art 18).Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată, semnată și trimisă la punctul de lucru SC Primstal Central SRL din Târgoviște.
Datele dvs. nu vor fi transferate în străinatate. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.